خدمات موسسه پارسیان آریای هیراد؟

خدمات موسسه پارسیان آریای هیراد به دو بخش کلی تقسیم میشود: که هریک ویژگیهای منحصر به فرد خود را دارا می باشد.

بخش اول تشریفات: انجام کلیه امور تشریفات ها بخش

دوم ورزشی : انجام کلیه امور اعزام وبرگزاری مسابقات ورزشی

چرا پارسیان آریای هیراد ؟

موسسه پارسیان آریای هیراد دارای ویژگی های منحصر به فردی است که میتوان آنها را به شرح زیر بیان نمود:

دارای نیروهای انسانی متخصص و کارآمد و تحصیلکرده  ومسلط به چندین زبان که در زمینه تشریفات حفاظتی،مراقبتی،راننده و همراه میتواند بدون صرف هزینه و وقت در راستای تامین نیروی انسانی برای سازمانها از هر جهت اطمینان خاطر دهد.

معرفی خدمات پارسیان آریای هیراد

موسسه پارسیان آریای هیراد از سال 1389 فعالیت خود را شروع کرد و در سال 1394 بصورت رسمی با شماره 36428 به ثبت رسید این موسسه ((VIP PARSIAN در زمینه تامین نیروی انسانی مورد نیاز سازمانهای دولتی و غیردولتی گامی  جدید در راستای تامین نیروهای ورزیده، متخصص،تحصیل کرده،متعهد و از هر جهت مطمئن برای برگزاری و مدیریت همایشها،نمایشگاهها،جشنها،کنسرتها،سفارتها و ….. با ارائه خدمات گامی موثر برداشته است.

بخش اول تشریفات:

انجام کلیه امور تشریفات هتل ها،بیمارستان ها،شرکت ها،کارخانه ها،کنسرت ها،سمینارها،نمایشگاه،بانکها،جشن ها و اسکورت و مراقبت از اشخاص

بخش دوم ورزشی:

انجام کلیه مسابقات ورزشی،اعزام به تیم خارج از کشور،برگزاری مسابقات کشوری و بین المللی،برگزاری استاژهای فنی،برگزاری کلاسهای مربیگری و داوری در کلیه زمینه های ورزشی،آموزش دفاع شخصی و رزمی.

ویژگیهای موسسه:

این موسسه دارای نیروهای انسانی متخصص و کارآمد،در زمینه های تشریفات حفاظتی،مراقبتی،راننده یا همراه

عدم نیاز سازمانها،نهادها و شرکتها و …… بدون صرف وقت و هزینه های اضافی در راستای تامین نیروی انسانی

اطمینان از سلامت و صحت کارکنان

دارا بودن تیم حرفه ای در ایران

دارا بودن پرسنل حرفه ای با تسلط به زبان خارجی

متخصص در زمینه گردشگری،راهنمایی توریستها،نمایشگاهها و امور تشریفات در این زمینه

موسسه پارسیان آریای هیراد (VIP PARSIAN) جهت راهبردی مدعوین و مدیریت نظم و کنترل ترددها و همچنین ارائه خدمات تامین نیروی انسانی جهت راهبری بازرگانان و مهمانان خارجی در سطح کشور توسط کارشناسان و متخصصین مدیریت امور تشریفات ایجاد گردیده است.

برخی از پروژه های تشریفاتی و ورزشی

 • تشریفات کنسرت درفرهنگسرای ولا 1389
 • تشریفات سمیناردرفرهنگسرای بهمن 1389
 • تشریفات جشن قهرمان قهرمانان کیک بوکسینگ 1389
 • تشریفات کنسرت درجزیره کیش1389
 • تشریفات سمینار درمشهد 1390
 • تشریفات شرکت هزاره سوم پاسارگاد 1390
 • تشریفات سمینار در تهران 1390
 • تشریفات سمیناردر کشورترکیه 1390
 • تشریفات کنسرت در تهران 1391
 • تشریفات سمینار درتبریز 1392
 • تشریفات سمینار در کرمانشاه 1392
 • تشریفات مسابقات ورزشی1393
 • تشریفات سمینارورزشی در تهران1394
 • تشریفات شرکت منسان در تهران1394
 • تشریفات شرکت ساختمانهای ماکدار در تهران 1394
 • برگزاری مسابقات استان تهران از سال86 تا94
 • برگزاری مسابقات سبک های فول کنتاکت از سال 85 تا90
 • برگزاری مسابقات یوشیتا از سال92 تا94
 • برگزاری مسابقات گراپلینگ کیک بوکسینگ ازسال 91 تا94
 • برگزاری مسابقات فول کیک بوکسینگ ازسال84 تا87
 • برگزاری چندین دوره بهترین بهترینها از سال86 تا93
 • برگزاری اکثر مسابقات فدراسیون استان تهران وشهرستانها ازسال84 تا93
 • برگزاری مسابقات بین المللی کشو ترکیه از سال 2008 تا2015
 • داوری و برگزاری اکثر مسابقات کیک بوکسینگ دوره استاژفنی در ایران وترکیه