معرفی موسسه پارسیان آریای هیراد

این موسسه از سال 1389 فعالیت خود را شروع کرد و در سال 1394 به صورت رسمی با شماره 36428 به ثبت رسید این موسسه در زمینه تامین نیروی انسانی مورد نیاز با سازمان های دولتی و غیر دولتی گامی جدید رد راستای تامین نیروی ورزیده، متخصص، تحصیل کرده، متعهد و از هر جهت مطمئن برای برگذاری و مدیریت همایشها، نمایشگاهها، جشنها، کنسرتها سفارتها و ... با ارائه خدمات گامی موثر برداشته است.

خدمات موسسه

همراه ورزشکاران و ملی پوشان

خدمات ورزشی

انجام کلیه مسابقات ورزشی، اعزام به تیم خارج از کشور، برگزاری مسابقات کشوری و بین المللی، برگزاری استاژهای فنی، برگزاری کلاس های مربیگری و داوری در کلیه زمینه های ورزشی و...

همراه ورزشکاران و ملی پوشان

خدمات ورزشی

انجام کلیه مسابقات ورزشی، اعزام به تیم خارج از کشور، برگزاری مسابقات کشوری و بین المللی، برگزاری استاژهای فنی، برگزاری کلاس های مربیگری و داوری در کلیه زمینه های ورزشی و...

سوابق آماری

تعداد نتایج کسب شده از

قهرمانی ورزش های رزمی

تعداد نتایج موفق برگزاری

سمینار و کنسرت

تعداد نتایج موفق برگزاری

مراسمات ورزشی

تعداد نتایج موفق خدمات

حفاظت و تشریفات

افراد مجرب، متخصص و آماده

پرسنل توانمند

موسسه پارسان

این موسسه دارای نیروهای انسانی متخصص و کارآمد، در زمینهای تشریفات حفاظی، مراقبتی، راننده یا همراه و ...